Гаранционни условия

Гаранционни условия

Продуктите, предлагани от ДИК Интернационал ООД,  ползват правната гаранция за закупен продукт 12 месеца, съгласно българското законодателство за продажба на стоки втора ръка и търговската политика на ТЪРГОВЕЦА.

Всяка стока, на която е указан срок на гаранция се изпраща на клиента с гаранционна карта, издадена от ДИК Интернационал ООД,  в която са упоменати:

  • адрес и телефон на търговеца
  • гаранционните условия
  • гаранционен срок на закупената стока

При повреда на продукт с гаранционна карта на Дик Интернационал ООД в рамките на гаранционния срок, продуктът се изпраща (или занася) до офиса на Дик Интернационал ООД – София, бул. Цветан Лазаров 25. След отстраняване на повредата продуктът се връща на клиента. Връщането се осъществява посредством куриер.

Във всички случаи гаранцията не покрива дефекти, причинени от:

•          грешно използване на изделието;

•          използване на сила; поправки, направени от потребителя или от трети лица;

•          неестествени условия на замърсяване и влага.

•          Производителят си запаза правото, но не е задължен, да изпрати свой представител за установяване на дефекта.

•          Рекламацията се извършва при продавачът, от когото сте закупили изделието.

Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.